UZIN U 1000

Protiskluzná a přídržná disperze pro samostatně ležící textilní krytiny ve čtvercích

• pro samostatně ležící textilní podlahové čtverce s

bitumenovým rubem, rubem z PVC nebo těžkým

PUR rubem

• na savé a nesavé podklady

• na zdvojené podlahy, dutinové podlahy, stávající

krytiny

• pro bytové a komerční prostředí

0,00 Kč
bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč / 1 kg