UZIN PE 360 Plus

Penetrace savých podkladů

• pro minerální stěrkovací hmoty

• na nové podklady, např. cementové potěry, kalciumsulfátové potěry

• na beton (suchý)

• na stěrkovací hmoty

0,00 Kč
bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč / 1 kg