Bytové domy

Výměna podlah v bytových domech je velice časově, organizačně a v neposlední řadě i finančně náročná. Vše začíná už samotným rozhodnutím, že je stávající krytinu třeba nahradit. Nyní je zapotřebí zvolit vhodný druh krytiny a také firmu, která krytinu profesionálně položí.

Výměna podlah se dá rozdělit do tří fází - demontáž stávající krytiny, příprava podkladu, montáž nové krytiny. Časově nejnáročnější fází je příprava podkladu, kdy je třeba počítat se zvýšenou prašností v domě, jelikož se stávající podklad musí brousit a v drtivé většině případů také stěrkovat. Během těchto prací je pohyb po domě omezen a proto je potřeba spolupráce všech zúčastněných stran. 

Naše firma se během realizací snaží minimalizovat veškerá omezení a díky zkušenostem můžeme nabídnout bezproblémový a hladký průběh. 

Nabízíme kompletní servis, který zahrnuje konzultaci na místě, vypracování nezávislé cenové nabídky, doporučení a prodej vhodné podlahové krytiny a profesionální pokládku